ارسال فایل پوستر و پاورپوینت

اطلاعیه ارسال فایل پوستر و پاورپوینت

اطلاعيه ارسال فایل پوستر یا پاورپوینت مقالات پذيرفته شده
 
همکاران گرامی خواهشمند است، جهت ارسال فایل پوستر یا پاورپوینت به نكات زير توجه نمايید:
1-    نويسندگاني كه مقالاتشان به صورت سخنراني پذيرفته شده است بايد مقاله خود را به صورت Power Point  و  در قالب ارايه شده توسط دبيرخانه كه در همين سايت مندرج شده است،آماده و تا پايان وقت اداري روز شنبه تاريخ 10/ 8 /93  (غیرقابل تمدید) به دبيرخانه ارسال نمايند.
2-    نويسندگاني كه مقالاتشان به صورت پوستر پذيرفته شده است بايد مقاله خود را به صورت Poster و در قالب ارايه شده توسط دبيرخانه كه در همين سايت مندرج است، آماده و تا پايان وقت اداري روز شنبه تاريخ 10/ 8 /93 به دبيرخانه ارسال نمايند.
3-    بديهي است كساني كه تا اين تاريخ نسبت به ارسال فايل­هاي خود در قالب­هاي يادشده اقدام نكنند، پذيرفته شدگان رزرو جايگزين آن­ها خواهند شد.
4-    پذیرفته شدگان رزرو نیز باید همانند پذیرفته شدگان اصلی فایل های Power Point خود را تا پايان وقت اداري روز شنبه تاريخ 10/ 8 /93 به دبيرخانه ارسال نمايند.
5-    مقالات پذیرفته شده به صورت رزرو، باید به دو صورت پاورپوینت و پوستر به همان شکلی که در بالا توضیح داده شده آماده و ارسال شوند.

ارسال فایل پوستر و پاورپوینت