اعضاي کميته آمارهاي آب و برق

اعضای کمیته های آب و برق

 

نام و نام خانوادگی

سمت

                                                                                                                  دبیر کمیته
   آقاي عليرضا حسين آبادي   معاون محترم دفتر فناوري اطلاعات و آمار وزارت نيرو
                                                                                                      اعضای اصلی کمیته
  آقاي مهندس مرتضي بخشايش   مديركل دفتر برنامه ريزي و بودجه شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور
  آقای مهندس محمد ابراهیم نیا مقدم    مديركل دفتر برنامه ريزي تلفيقي شركت مديريت منابع آب ايران
  آقاي مهندس سید محسن ابطحی نژاد   سرپرست دفتر فناوري اطلاعات و آمار شركت توليد برق حرارتي
  آقاي مهندس محمدعلي شفيع زاده   مديركل دفتر برنامه ريزي اقتصاد كلان برق و انرژي وزارت نيرو
  آقاي مهندس آرش اميدي   مدير كل دفتر بودجه و برنامه ريزي شركت ساتبا
  خانم مهندس منصوره صمديان   معاون اطلاعات و آمار دفتر فناوري اطلاعات، ارتباطات و آمار شركت توانير
  خانم مهندس توران خسروي   مدير كل دفتر امور شركت هاي ساتكاب
  خانم دكتر صديقه ترابي   مدير كل دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفاي وزارت نيرو
  خانم مهندس مهنام فلاح   رييس گروه آمار و اطلاعات آب و انرژي
  آقاي عليرضا رضايي   مدير كل دفتر آمارهاي صنعت، معدن و زيربنايي مركز آمار ايران
  آقاي محمود چلويان   مديركل اداره آمارهاي اقتصادي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران 
  آقاي افشين برمكي   رييس امور شوراي اقتصاد و اقتصاد مقاومتي سازمان برنامه و بودجه كشور
  آقاي بهزاد محمودي   رييس گروه اداره آمارهاي اقتصادي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران