نظرسنجي

نظرسنجی شبکه آمار و اطلاعات وزارت نيرو
در دست طراحي
 

 
 
Top of Form
1.آیا تا کنون از شبکه آمار و اطلاعات بازديد کرده ايد؟
Bottom of Form
بلی
خیر
 
در صورتی که پاسخ شما به سوال 1 مثبت است به سوالات 2 و 3 پاسخ دهید:
 
2.مهم ترین دلیل شما در استفاده از شبکه آمار و اطلاعات وزارت نيرو چيست؟ حمایت از آمار و اطلاعات داخلی نتایج بهترسرعت بیشتر
پالایش مناسب محتوا
3.بهترین بخش شبکه آمار و اطلاعات وزارت نيرو از نظر شما کدام است؟       گزارشات آماري          اخبار
بخش آب بخش برقبخش آبفابخش انرژي
نتایج و جمع بندی نظرسنجی
پرسشنامه پیش رو در مرحله نظرسنجی می باشد. پس از اتمام آن نتایج آماری در همین بخش تحلیل خواهد شد.
به منظور درج دیدگاهای خود در این مورد لطفا از بخش پایین همین قسمت استفاده کنيد:    با تشکر