نظرسنجي

نظرسنجی شبکه آمار و اطلاعات وزارت نيرو

- آیا تا کنون از شبکه آمار و اطلاعات بازديد کرده ايد؟  بلي  خير
 
 
- در صورتی که پاسخ شما به سوال 1 مثبت است به  دو سوال پاسخ دهید:
 
- مهم ترین دلیل شما در استفاده از شبکه آمار و اطلاعات وزارت نيرو چيست؟
حمایت از آمار و اطلاعات داخلی      نتایج بهتر        سرعت بیشتر          پالایش مناسب محتوا
 
 
- بهترین بخش شبکه آمار و اطلاعات وزارت نيرو از نظر شما کدام است؟
 گزارشات اماري     اخبار     بخش آب       بخش برق    بخش آبفا      بخش انرژي  
 
 
نتایج و جمع بندی نظرسنجی
پرسشنامه پیش رو در مرحله نظرسنجی می باشد. پس از اتمام آن نتایج آماری در همین بخش تحلیل خواهد شد.
به منظور درج دیدگاهای خود در این مورد لطفا از بخش پایین همین قسمت استفاده کنيد: 
  با تشکر