لینک آماری شرکت ها

 

شرکت های مادر تخصصی

ردیف نام شرکت لینک آماری ردیف نام شرکت لینک آماری
1
 توانير                  (آمار صنعت برق)
tavanir.org.ir 3  توليد نيروي برق حرارتي          (اطلاعات و آمار) tpph.ir
2
 مديريت منابع آب ايران    (آمار و اطلاعات)
4
 مهندسي آب و فاضلاب کشور (پایگاه آمار و اطلاعات)
 

شرکت های برق منطقه ای

ردیف نام شرکت لینک آماری ردیف نام شرکت لینک آماری
1
 برق منطقه­ ای تهران   (کارنامه و گزارشات آماری)
9
 برق منطقه ­اي سيستان و بلوچستان   (آمار)
2
 برق منطقه ­اي آذربايجان   (اطلاعات و آمار)
azrec.co.ir 10
برق منطقه ­اي غرب   (زیر سایت آمار)
ghrec.co.ir
3  برق منطقه ­اي اصفهان   (درگاه آمار) erec.co.ir 11
 برق منطقه ­اي فارس  (آمار و اطلاعات)
frec.co.ir
4
 برق منطقه ­اي باختر  (درگاه آماری)
12  برق منطقه اي کرمان   (درگاه آماری) krec.co.ir
5
 برق منطقه ­اي خراسان  (آمار و فناوری اطلاعات)
krec.ir 13  برق منطقه ­اي گيلان    (درگاه آماری) gilrec.co.ir
6
برق منطقه­ اي خوزستان   (درگاه آماری)
kzrec.co.ir 14  برق منطقه ­اي مازندران و گلستان    ( آمار) mazrec.co.ir
7
 برق منطقه­ اي زنجان  (سایت آمار)
zrec.co.ir 15  برق منطقه ­اي هرمزگان    (درگاه آماری) hrec.co.ir
8
 برق منطقه ­اي سمنان  (گزارش های آماری)
semrec.co.ir 16  برق منطقه ­اي يزد  (آمارهای دوره ای) yrec.co.ir


شرکت های توزیع نیروی برق

ردیف نام شرکت لینک آماری ردیف نام شرکت لینک آماری
1  توزيع نيروی برق تهران بزرگ 21 توزيع نيروی برق زنجان zedc.ir
2
 توزيع نيروی برق استان تهران  (آمار و اطلاعات)
22
 توزيع نيروی برق استان سمنان
semepd.ir
3
توزيع نيروی برق استان اردبيل   (آمار و اطلاعات)

23

 توزيع نيروی برق استان سیستان و بلوچستان
sbepdc.ir
4
توزيع نيروی برق استان اصفهان

24

 توزيع نيروی برق استان فارس
farsedc.ir
5
 توزيع نيروی برق شهرستان اصفهان

25

 توزيع نيروی برق شهرستان شيراز
shirazedc.co.ir
6
 توزيع نيروی برق استان البرز

26

 توزيع نيروی برق استان قزوين  (آمار و گزارشات)
qazvin-ed.co.ir
7
 توزيع نيروی برق استان ايلام

27

 توزيع نيروی برق استان قم
qepd.co.ir
8
 توزيع نيروی برق استان آذربايجان شرقی

28

 توزيع نيروی برق استان کردستان
kurdelectric.ir
9
 توزيع نيروی برق تبريز

29

 توزيع نيروی برق استان کرمانشاه
kpedc.ir
10
توزيع نيروی برق استان آذربايجان غربی

30

 توزيع نيروی برق كهكيلويه و بويراحمد
kbepdco.ir
11
 توزيع نيروی برق استان بوشهر    (آمار)

31

توزيع نيروی برق استان گلستان
ped-golestan.ir
12
 توزيع نيروی برق جنوب استان کرمان (آمار و اطلاعات)

32

 توزيع نيروی برق گيلان   (آمار کلان)
gilanpdc.ir
13
 توزيع نيروی برق شمال استان كرمان

33

 توزيع نيروی برق استان لرستان  (آمار و اطلاعات)
ledc.ir
14
 توزيع نيروی برق استان چهارمحال بختياری

34

 توزيع نيروی برق استان مازندران
maztozi.ir
15
 توزيع نيروی برق استان خراسان جنوبی

35

توزيع نيروی برق غرب مازندران
bargh-gmaz.ir
16
 توزيع نيروی برق استان خراسان رضوی

36

 توزیع نیروی برق استان مرکزی  (درگاه آماری)
mpedc.ir
17
 توزيع نيروی برق مشهد

37

توزيع نيروی برق استان هرمزگان
hedc.co.ir
18
 توزيع نيروی برق استان خراسان شمالی
nkedc.ir

38

 توزيع نيروی برق استان همدان   (آمار مقایسه ای)
edch.ir
19
 توزيع نيروی برق استان خوزستان
kepdc.co.ir

39

 توزيع نيروی برق استان يزد
yed.co.ir
20
 توزيع نيروی برق اهواز
aepdco.ir

40

 

 شرکت های مدیریت تولید برق
ردیف نام شرکت لینک آماری ردیف نام شرکت لینک آماری
1
 مديريت توليد برق آذربایجان شرقی  (آمار و اطلاعات)   
tpgmco.ir 5
 مديريت تولید برق زرند  (آمار و اطلاعات)
zarkpp.ir
2
 مديريت توليد برق اصفهان  (آمار و اطلاعات)               
6
 مديريت توليد برق قم    (بولتن آماری)
3
 مديريت توليد برق بيستون   (آمار و اطلاعات)
7
 مديريت توليد برق كرمان  (آمار و تولید)
4
  مديريت توليد برق خلیج فارس   (صفحه آماری)
8 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ


شرکت های آب منطقه ای
ردیف نام شرکت لینک آماری ردیف نام شرکت لینک آماری
1  آب منطقه ای اردبیل   (آمار و اطلاعات) arrw.ir 17  آب منطقه­ ای قزوین qzrw.ir
2  آب منطقه ای اصفهان  (آمار و اطلاعات استان)  esrw.ir 18  آب منطقه ­ای قم qmrw.ir
3  آب منطقه ­ای ایلام  (آمار و اطلاعات) ilrw.ir 19  آب منطقه ­ای کردستان kdrw.ir
4  آب منطقه ­ای آذربایجان شرقی  (آمار و اطلاعات) azarwater.ir 20  آب منطقه ­ای کرمان krrw.ir
5  آب منطقه ­ای آذربایجان غربی  (آمار و اطلاعات) agrw.ir 21  آب منطقه­ ای کرمانشاه kshrw.ir
6  آب منطقه ای البرز  (آمار و اطلاعات) albrw.ir 22  آب منطقه ­ای کهگیلویه و بویراحمد kbrw.ir
7  آب منطقه ­ای بوشهر bsrw.ir 23  آب منطقه­ ای گلستان gsrw.ir
8  آب منطقه ای تهران  (آمار و اطلاعات) thrw.ir 24  آب منطقه ­ای گیلان glrw.ir
9  آب منطقه ­ای چهارمحال و بختیاری cbrw.ir 25  آب منطقه ای لرستان lsrw.ir
10  آب منطقه­ ای خراسان جنوبی skhrw.ir 26  آب منطقه­ ای مازندران mzrw.ir
11  آب منطقه ای خراسان رضوی   (آمار و گزارش ها) khrw.ir 27  آب منطقه­ ای مرکزی marw.ir
12  آب منطقه ­ای خراسان شمالی wnkh.ir 28  آب منطقه ­ای هرمزگان hrrw.ir
13  آب منطقه ­ای زنجان znrw.ir 29  آب منطقه ای همدان hmrw.ir
14  آب منطقه ­ای سمنان smrw.ir 30  آب منطقه ای یزد yazdwater.ir
15  آب منطقه­ ای سیستان و بلوچستان sbrw.ir 31    
16  آب منطقه ­ای فارس frrw.ir 32    
 

شرکت های آب و فاضلاب شهری
ردیف نام شرکت لینک آماری ردیف نام شرکت لینک آماری
1  آبفای استان اردبیل  (آمار و اطلاعات)                 abfa-ardabil.co.ir 25  آبفای استان خوزستان ـــــــــ
2  آبفای استان البرز   (اطلاعات آماری)     abfa-alborz.ir 26  آبفای اهواز  (آمار و اطلاعات)  aww.co.ir
3  آبفای استان تهران     (آمار و عملکرد)   tsn.tpww.ir 27  آبفای استان زنجان  (آمار و عملکرد) znabfa.ir
4  آبفای منطقه 1 تهران   (آمار و اطلاعات)   t1ww.tpww.ir 28  آبفای استان سمنان  (درگاه آماری) sww.ir
5  آبفای منطقه 2تهران   (آمار و اطلاعات)  t2ww.tpww.ir 29  آبفای استان سیستان و بلوچستان(آمار و اطلاعات)  abfasb.ir
6  آبفای منطقه 3 تهران  (آمار و اطلاعات DSR)  t3ww.tpww.ir 30  آبفای استان فارس ـــــــــ
7  آبفای منطقه 4تهران    (آمار و اطلاعات)  t4ww.tpww.ir 31  آبفای شيراز   (آمار و عملکرد) abfa-shiraz.ir
8  آبفای منطقه 5تهران  (آمار پایه و عملکرد)  t5ww.tpww.ir 32  آبفای استان قزوین  (درگاه آماری) abfaqazvin.ir
9  آبفای منطقه 6 تهران   (آمار و اطلاعات)  t6ww.tpww.ir 33  آبفای استان قم ـــــــــ
10  شهرها و شهرک های غرب تهران  (آمارپایه وعملکرد) wtown.tpww.ir 34  آبفای کاشان  (آمار و عملکرد) abfakashan.ir
11  تصفیه و تامین آبفای استان تهران ـــــــــ 35  آبفای استان كردستان  (آمار و عملکرد شرکتها) kurdistan.ir
12  آبفای جنوب شرقی استان تهران  (آمار و اطلاعات) tsn.tpww.ir 36  آبفای استان کرمان  (آمار و پروژه ها) abfakerman.ir
13  آبفای جنوب غربی استان تهران ـــــــــ 37  آبفای استان کرمانشاه abfaksh.ir
15  فاضلاب شهر تهران  (آمار و اطلاعات) ts.tpww.ir 39  آبفای استان گلستان abfagolestan.ir
16  آبفای استان اصفهان  (آمار و اطلاعات) abfaesfahan.ir 40  آبفای استان گیلان abfa-guilan.ir
17  آبفای استان ایلام  (آمار و عملکرد) abfa-ilam.ir 41  آبفای استان لرستان abfa-lorestan.ir
18  آبفای استان آذربایجان شرقی  (درگاه آماری) abfaazarbaijan.ir 42  آبفای استان مازندران abfa-mazandaran.ir
19  آبفای استان آذربایجان غربی  ( آمار) abfaazgharbi.ir 43  آبفای استان مركزي abfamarkazi.ir
20  آبفای استان بوشهر  (آمار و اطلاعات) abfa-bushehr.ir 44  آبفای مشهد abfamashhad.ir
21  آبفای استان چهار محال و بختیاری ـــــــــ 45  آبفای استان هرمزگان abfahormozgan.com
22  آبفای استان خراسان جنوبی  (آمار و اطلاعات) abfa-khj.ir 46  آبفای استان همدان hww.ir
23  آبفای استان خراسان رضوی  (آمار و اطلاعات) abfakhorasan.ir 47  آبفای استان یزد abfayazd.ir
24  آبفای استان خراسان شمالی  (آمار و اطلاعات) abfankh.ir 48    
 

شرکت های آب و فاضلاب روستایی
ردیف نام شرکت لینک آماری ردیف نام شرکت لینک آماری
1  آبفار استان تهران      17  آبفار استان فارس abfar-fars.ir
2  آبفار استان اردبیل     18  آبفار استان قزوین abfar-qazvin.ir
3  آبفار استان البرز     19  آبفار استان قم abfar-qom.ir
4  آبفار استان اصفهان     20  آبفار استان کردستان abfar-kurdistan.ir
5  آبفار استان ایلام    21  آبفار استان کرمان  abfar.kr.ir
6  آبفار استان آذربایجان شرقی    22  آبفار استان کرمانشاه abfar-ks.ir
7  آبفار استان آذربایجان غربی    23  آبفار استان کهکیلویه و بویراحمد abfar-kb.ir
8  آبفار استان بوشهر   24  آبفار استان گلستان golestanabfar.ir
9  آبفار استان چهارمحال و بختیاری   25  آبفار استان گیلان guilan-abfar.ir
10  آبفار استان خراسان جنوبی abfar-kj.ir 26  آبفار استان لرستان lorestanabfar.ir
11  آبفار استان خراسان رضوی   27  آبفار استان مازندران abfar-mazand.ir
12  آبفار استان خراسان شمالی   28  آبفار استان مرکزی abfarmarkazi.ir
13  آبفار استان خوزستان abfar-khestan.ir 29  آبفار استان هرمزگان abfarhor.ir
14  آبفار استان زنجان abfarzanjan.ir 30  آبفار استان همدان abfarhamedan.ir
15  آبفار استان سمنان abfarsemnan.co.ir 31  آبفار استان یزد abfaryazd.com     
16  آبفار استان سیستان و بلوچستان  itechplex.ir 32