گزارش برگزاري سمینار نقش آمار در تعالی سازمانی در شرکت برق منطقه ای غرب
1392/04/09
سمینار نقش آمار درتعالی سازمانی درشرکت برق منطقه‌ای غرب برگزار گردید
به گزارش روابط عمومی  شرکت برق منطقه‌ای غرب، سمینار یک روزه نقش آمار در تعالی سازمانی در تاریخ یکشنبه 9 تیرماه 92 با حضور دکتر حسین آبادی معاون دفتر فناوری اطلاعات وزارت نیرو، مهندس کریمی مدیرعامل شرکت برق منطقه ای غـرب، نمکیان مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات استانداری کرمانشاه و معاونین و جمعی از مدیران  و رابطین آماری شرکت و شرکت‌های زیرمجموعه صنعت برق غرب درمحل سالن کنفرانس شرکت برق منطقه ای غرب برگزار گردید.

 درابتدای این سمینار مهندس کریمی مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای غرب گفت: بدون شک آمار و آمارگیران نقش مهمی درتعالی سازمانی داشته و تک تک رابطین آماری دراین تعالی نقش دارند.
وی در ادامه افزود: باید به نظام آماری توجه کنیم چرا که آمار برای برنامه‌ریزی‌ها مهم است و باید باور داشته باشیم که داده‌هایی تهیه کنیم که نظام برنامه‌ریزی و در ادامه کار و فعالیت ما را خدشه‌دار نکند.
درادامه دکتر حسین آبادی استاد مدعو اظهار داشت: جهــان داده یا جهان اطلاعات و آمـــار برای برنامه‌ریزی و در ادامه نقش آن در توسعه جوامع حائز اهمیت زیادی است. برای نمونه کشور مالزی براساس نظام جامع آماری به یکی از قدرتمندترین کشورهای جهان تبدیل گردیده و دستاوردهای اقتصادی ارزشمندی را به دست آورده است.
وی افــزود: دریک جامعه دانایی محور داده‌ها محصول وقایع و رخدادها هستند و محرکات اصلی که از اطراف به ما داده می‌شود و بشر با داده‌ها ساز و کارهای منطقی را پی‌ریزی می‌کند، ساز و کارهایی که بتوانــد از دل این داده ها، معنا تولید کند و با ساز و کار پردازش و تجزیه و تحلیل به داده‌ها معنا بدهد زيرا از بین تجزیه و تحلیل و پردازش داده‌ها موجود جدیدی به نام اطلاعات خلق می‌شود.
معاون دفتر فناوری اطلاعات وزارت نیرو درادامه گفت: درحقیقت داده‌ها خام هستند و از دل پردازش داده‌ها اطلاعات به دست می‌آید، اطلاعات نتیجه پردازش داده‌ها است که بر اثر بازنمود افراد بــوجود می‌آیــد و در طبقه اطلاعــات است که تـصمیم‌گیری انجـــام می‌گیرد و منطقی در پشت این تصمیم گیری‌ها وجود دارد.
وی افزود: وقتی به اطلاعات دست پیدا کردیم در واقع به دانش و به تفکر رسیده‌ایم و مفاهیم بنیادی را به دست آورده ایم. دانش مجموعه‌ایی از باورها و فکرها و مفاهیم بنیادی است که همیشه تکلیف ما را با پدیده‌ها روشن می‌کند و در ادامه به مرحله خرد یا حوزه‌ای که به عملیات نیاز دارد می‌رسیم که باید کار را عملیاتی کنیم.
دکتر حسین آبادی یادآوری کرد: نظام‌های جامع آماری سه اصل دارند که عبارتند از:  دائمی بودن، تعهد و مشارکت که بــا رعـایت این سه اصل داده‌ها را گردآوری و تولید می‌کنید، بار معنایی به آن‌ها می‌دهید، به دانش تبدیل و درنهایت آن‌ها را عملیاتی می‌کنید.
وی افزود: سازمانی به قله دانایی نزدیک می‌شود که داده‌ها را به اطلاعات تبدیل کند و اگر از اطلاعات دانش تبدیل نکنید، کار سازمان اشکال دارد.
ایشان درپایان خاطرنشان کرد: سازمانی می‌تواند نظام آماری را دنبال کند که نظام‌مند باشد و سه اصلی که نظام آماری را عملیاتی می‌کند باید در شرکت استقرار پیدا کند که عبارتند از:
  1. نظام کنترل کیفی
  2. نظام ساختمند و ساختار گرایانه براساس نگاه فرآیندی درنظام آمار وجود داشته
  3. نظام رفتاری ما و باورمندی ما، اگر باوری در ما نباشد، مطمئن باشید داده‌هایی که تهیه و تولید می‌کنیم، نظام برنامه‌ریزی ما را دچار خدشه می‌کند.
در ادامه این سمینار مهندس نمکیان مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات استانداری کرمانشاه نیز بیاناتی درخصوص استقلال آمار و مسئولان آمار ایراد کرد و افزود : اگر می‌خواهیم به رشد و توسعه مورد نظر برسیم باید درسطح کلان اعتقاد به برنامه‌ریزی براساس اطلاعات و آمار وجود داشته باشد.
گفتنی است این سمینار با استقبال گرم و پرشور کاربران و کارشناسان روبرو گردید.