گزارش برگزاري دوره آموزشي "آشنایی با روش‌هاي کنترل کيفيت اقلام آماري" در موسسه آموزش عالي علمي كاربردي صنعت آب و برق واحد تهران
1394/09/17
  دوره  آموزشي سه روزه با عنوان "آشنایی با روش­هاي کنترل کيفي اقلام آماري" در سه نوبت در تاریخ­هاي 27-25 مردادماه و 23-21 شهريورماه و 13-11 آبان ماه 1394 با حضور جمعي از مديران و کارشناسان واحدهاي آمار و اطلاعات شرکت­هاي زيرمجموعه وزارت نيرو  در موسسه آموزش عالي علمي كاربردي صنعت آب وبرق واحد تهران
توسط آقاي حسین­ آبادی معاون دفتر فناوری اطلاعات وزارت نیرو و سرکار خانم مهندس فلاح  کارشناس آمار حوزه ستادي وزارت نيرو (از مدرسين دوره)،  برگزار شد.
در روز اول اين دوره به مباحثي نظير موارد زير پرداخته شد:
         - مفاهیم بنیادی و تشکیل مدل­های مفهومی شامل:
        - تشریح مدل ذهنی از فعالیت­های آماری در وزارت نیرو
         - تشریح مدل ذهنی از فعالیت­های آماری در جهان  
        - فرایند ده گامی تولید داده و آمار در یک سازمان       
        - ضرورت و اهمیت کنترل کیفیت اقلام آماری شامل:
       - انواع  تقسیم­بندی
       - مثال­های روش­ها و نمونه­ها
در روز دوم دوره به مباحثي نظير موارد زير پرداخته شد:
        -حوزه های کاری آمارهای ثبتی جهت انجام کنترل کیفیت اقلام آماری شامل:
        - تعاریف و مفاهیم اصلی
        - حوزه های پنج گانه فرایند تولید آمار به روش ثبتی
        - تعریف و چارچوب­های کنترل کیفیت اقلام آماری در تولید آمار به روش ثبتی شامل:
       - مفاهیم اصلی اهمیت داده و آمار به روش ثبتی  
       - روش شناسی کنترل کیفیت آمار تولیدی  
       - مدلی مفهومی کنترل کیفیت اقلام آماری
       - مدل­های انجام کار در چند کشور جهان   
در روز سوم دوره به مباحثي نظير موارد زير پرداخته شد:
روش انجام کار و عملیات اجرایی شامل:
    - تعیین شاخص­ها و ضریب اهمیت آنها در کنترل کیفیت اقلام آماری 
    - روش­های محاسبه در سه بخش (نمره نهایی کیفیت/ محاسبه نمره كيفيت هر حوزه/ محاسبه نمره كيفيت متناظر با  هر بعد كيفيت 
    - اجرای کنترل کیفیت اقلام آماری به صورت عملیاتی
 
اين دوره با برگزاري آزموني در روز پاياني به اتمام رسيد و به شرکت­کنندگان گواهينامه پايان دوره اعطا گرديد.