گزارش برگزاري دوره آموزشي "آشنایی با روش‌هاي کنترل کيفيت اقلام آماري" در مجتمع آموزشي پژوهشي فارس
1395/02/05
گزارش برگزاري دوره آموزشي "آشنایی با روش­ هاي کنترل اقلام آماري" در مجتمع آموزشي پژوهشي فارس
کارگاه آموزشي سه روزه با عنوان "آشنایی با روش­هاي کنترل اقلام آماري" در تاریخ 28 الي 30 فروردين ماه 1395با حضور جمعي از مديران و کارشناسان زيرمجموعه شرکت توزيع نيروي برق فارس، آقاي حسین­ آبادی معاون دفتر فناوری اطلاعات وزارت نیرو و سرکار خانم مهندس علي نژاد (مدرسين دوره)، در شهر شيراز برگزار شد.
در روز اول اين دوره به مباحثي نظير موارد زير پرداخته شد:
 
مفاهیم بنیادی و تشکیل مدل­ های مفهومی شامل:
        - تشریح مدل ذهنی از فعالیت­ های آماری در وزارت نیرو
         - تشریح مدل ذهنی از فعالیت­ های آماری در جهان  
        - فرایند ده گامی تولید داده و آمار در یک سازمان       
ضرورت و اهمیت کنترل کیفیت اقلام آماری شامل:
       - انواع  تقسیم­ بندی
       - مثال­ های روش ­ها و نمونه­ ها
در روز دوم دوره به مباحثي نظير موارد زير پرداخته شد:
حوزه های کاری آمارهای ثبتی جهت انجام کنترل کیفیت اقلام آماری شامل:
         - تعاریف و مفاهیم اصلی
         - حوزه های پنج گانه فرایند تولید آمار به روش ثبتی
تعریف و چارچوب­های کنترل کیفیت اقلام آماری در تولید آمار به روش ثبتی شامل:
         - مفاهیم اصلی اهمیت داده و آمار به روش ثبتی  
         - روش شناسی کنترل کیفیت آمار تولیدی  
         - مدلی مفهومی کنترل کیفیت اقلام آماری
          - مدل­های انجام کار در چند کشور جهان   
در روز سوم دوره به مباحثي نظير موارد زير پرداخته شد:
روش انجام کار و عملیات اجرایی شامل:
     - تعیین شاخص­ ها و ضریب اهمیت آن ها در کنترل کیفیت اقلام آماری 
    - روش­ های محاسبه در سه بخش (نمره نهایی کیفیت/ محاسبه نمره كيفيت هر حوزه/ محاسبه نمره كيفيت متناظر با  هر بعد كيفيت 
    - اجرای کنترل کیفیت اقلام آماری به صورت عملیاتی
اين دوره با برگزاري آزموني در روز پاياني به اتمام رسيد و مقرر گرديده که به شرکت­کنندگان گواهينامه پايان دوره اعطا گردد.