گزارش برگزاري دوره آموزشي مديريت آمار در سازمان ها (1) در شرکت توزيع نيروي برق استان خوزستان
1394/09/13
گزارش برگزاری دوره مديريت آمار در سازمان­ها(1)
اين دوره آموزشي در تاريخ 3 الي 6 آذرماه 1394 در مجتمع عالي آموزشي پژوهشي خوزستان با حضور جمعي از مديران و کارشناسان بخش آمار و فناوري شرکت توزيع نيروي برق استان خوزستان توسط جناب آقاي حسين آبادي، معاون دفتر فناوري اطلاعات و آمار وزارت نيرو برگزار شد.
در اين دوره به مباحثي از جمل موارد زير پرداخته شد:
- آمار به روايت تعريف و تاريخ
- اطلاعات آماري چيست و چه كاربردي دارد؟
- جايگاه‌آمار در وظايف دولت‌ها و سازمان‌ها
- نقش نظام آماري در طراحي يك سازمان
- نقش آمار و اطلاعات در برنامه‌ريزي سازماني
اين دوره با برگزاري آزموني در روز پاياني به اتمام رسيد و مقرر گرديده که به شرکت­ کنندگان گواهينامه پايان دوره اعطا گردد.