دوره های آموزشی

اطلاعيه برگزاري چهار دوره آموزشي
1395/06/06
به آگاهي کليه همکاران واحدهاي آمار و اطلاعات و GIS کليه شرکت­هاي زيرمجموعه وزارت نيرو مي­رساند، چهار دوره آموزشي تحت عنوان:
1- دوره 32 ساعته از نوع شغلي ـ اختصاصي و الزامي به منظور "آشنايي با روشهاي کنترل کيفيت اقلام آماري" و كاربرد آن در شرکت­های آب و برق براي 12 پست سازماني مصوب
2- دوره 18 ساعته از نوع شغلي ـ اختصاصي و الزامي به­ منظور "آشنايي با روشهاي تدوين شناسنامه اقلام آماري" و كاربرد آن در شرکت­های آب و برق براي 12 پست سازماني مصوب
3 - دوره 16 ساعته از نوع شغلي ـ اختصاصي و الزامي به­ منظورآشنایی با "پایگاه داده و Geo database" که برای 19 پست سازمانی مصوب مرتبط با فعالیت­های اطلاعات مکانی (GIS)
4- دوره 16 ساعته از نوع شغلي ـ اختصاصي و الزامي به­ منظور آشنایی با "بصری سازی و تحلیل سه بعدی داده­های مکانی" برای 15 پست سازمانی مصوب مرتبط با فعالیت­های اطلاعات مکانی (GIS)
در اين دفتر طراحي و در موسسه آموزش عالي علمي کاربردي صنعت آب و برق واحد کرج برگزار مي­شود. لازم به ذکر است که اين دورها از نوع تخصصي پژوهشي و الزامي کليه مديران و کارشناسان مرتبط بوده و اطلاعات برگزاري و ثبت نام از طريق اين موسسه جهت واحدهاي آموزش کليه شرکت­هاي زيرمجموعه ارسال گرديده است و ثبت نام با ارسال معرفي­نامه از آموزش شرکت­ها براساس شماره نامه موسسه جهت شرکت در دوره ....... و غيره انجام خواهد شد.
ضمنا سرکارخانم رحيمي با شماره­هاي تلفن 2-33355601-026 و 33309077-026 به عنوان مسئول دوره و کسب اطلاعات بیش­تر در واحد آموزشي کرج معرفی می­شوند.