اطلاعيه برگزاري دو دوره آموزشي آمار توصيفي به صورت وبينار در نيمه اول سال 1399 (در حال برگزاري)
1399/03/27
اصلاحيه
 به آگاهي کليه همکاران واحدهاي آمار و اطلاعات کليه شرکت ­هاي زيرمجموعه وزارت نيرو مي­رساند، دو دوره آموزشي بشرح زير که در اين دفتر طراحي شده، در موسسه آموزش عالي علمي کاربردي صنعت آب و برق واحد البرز (مهرشهر کرج) به صورت وبينار برگزار مي­شود. لازم به ذکر است که اين دوره­ ها از نوع تخصصي پژوهشي و الزامي کليه مديران و کارشناسان مرتبط بوده و اطلاعات برگزاري و ثبت نام از طريق اين موسسه جهت واحدهاي آموزش کليه شرکت ­هاي زيرمجموعه ارسال شده است و ثبت­ نام با ارسال معرفي­نامه به موسسه آموزش عالي علمي کاربردي صنعت آب و برق واحد البرز (مهرشهرکرج)، جهت شرکت در دوره­هاي ياد شده انجام خواهد شد.
ضمنا سرکار خانم رحيمي با شماره­ تلفن هاي  33355606-026 و 33355600- 026  به عنوان مسئول آموزش و کسب اطلاعات بیش­تر در واحد آموزشي البرز معرفی می­شوند.
  • آدرس سامانه مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی تهران  http://therc.ir    
شرح دوره­ ها:
  1. دوره آموزش "آشنايي با روش­هاي کنترل کيفي اقلام(متغيرهاي) آماري" به صورت وبينار با کد آموزشي 7093 و 18 ساعت آموزش (12ساعت نظري و 6 ساعت عملي) فايل پيوست
  2. دوره آموزش "آشنايي با اينفوگرافيک" به صورت وبينار با کد آموزشي 7154  و 18 ساعت آموزش (9 ساعت نظري و 9 ساعت عملي) فايل پيوست
  • اطلاعات ثبت ­نام و برنامه زمان بندي دوره ­ها در شبکه آمار و اطلاعات وزارت نيرو به آدرس:isn.moe.gov.ir   
  • مهلت ثبت نام و ارسال معرفينامه (1399/04/10) به موسسه آموزش عالي علمي کاربردي صنعت آب و برق واحد البرز(مهرشهر کرج)
دفتر فناوري اطلاعات و آمار وزارت نيرو