برق منطقه ای گیلان رتبه نخست را كسب كرد

میانگین خاموشی برق در یزد کمتر از میانگین کشوری
1398/04/23