برق منطقه ای گیلان رتبه نخست را كسب كرد

دستور استاندار تهران: قطع برق ادارات پرمصرف پایتخت
1398/04/16