برق منطقه ای گیلان رتبه نخست را كسب كرد

افزایش 11 درصدی بار شبکه توسط ماینرها در برق تبریز
1398/04/19