حدود 85 درصد مشترکان بخش خانگی جزو خوش مصرف‌ها هستند
1397/06/18
http://paven.ir/Detail.aspx?ANWID=62112