کمبود ۲ هزار مگاواتی برق با ۱۰ درصد صرفه جویی قابل جبران است/ الزام ادارات به خاموشی وسایل سرمایشی در پایان ساعت کار
1397/03/22