کاهش 140 مگاواتی بار مصرفی تابستان در شیراز
1397/07/16