پیش‌بینی افزایش 5 درصدی پیک برق در شمال‌غرب کشور/ افزایش 100 مگاواتی پیک به ازای یک درجه افزایش دما
1397/03/27