واحد 2 بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم تا پایان امسال به بهره‌برداری می‌رسد
1397/07/25