نود و پنج درصد شبکه برق‌رسانی تحت رویت است/ امکان گسترده تبادل انرژی کشور به دلیل موقعیت منطقه‌ای
1397/06/14
http://paven.ir/Detail?anwid=62039