تامین 95 درصدی سوخت نیروگاه‌های کشور از گاز طبیعی/ افزایش 7 درصدی مصرف سوخت گاز نیروگاه‌ها نسبت به سال گذشته
1397/07/23