ظرفیت نصب شده نیروگاه‌های کشور 11 برابر شده است
1397/11/01