راه‌اندازی دوباره واحد 315 مگاواتی نیروگاه رامین اهواز پس از 8 سال
1397/11/02