تولید روزانه 22 مگاوات برق در مراکز وابسته به وزارت ارتباطات/ کاهش 50 درصدی مصرف انرژی در زمان پیک تابستان
1397/06/17
http://paven.ir/Detail.aspx?ANWID=62111