به کارگیری 65 دستگاه دیزل ژنراتور ادارات در عبور از پیک تابستان 97 تبریز
1397/07/17