بهره‌برداری از نیروگاه مولد مقیاس کوچک 3/2 مگاواتی در تبریز
1397/08/06