برگزاری دومین گردهمایی مدیران خدمات مشترکین برق‌های منطقه‌ای کشور در یزد
1397/10/24