برنامه‌ای برای خاموشی صفر در تابستان 98 طراحی شده است/ 21 هزار مگاوات پیک تابستان امسال مربوط به سرمایشی‌ بود/ تفاوت چهار هزار برابری قیمت یک‌مترمکعب آب معدنی و آب شرب شبکه
1397/06/07