با کاهش ساعت کار ادارات 300 مگاوات از پیک ظهر تعدیل می‌شود/ پیش‌بینی 8631 مگاواتی پیک برای تابستان 97 خوزستان
1397/03/08