اوج مصرف برق در مدار بالای 51 هزار مگاوات ثبت شد
1397/05/06