افزايش توليد بيش از 97 ميليون كيلووات‌ساعتی نيروگاه قم
1393/12/05