کاهش برداشت یک‌‌میلیون مترمکعب آب از منابع زیرزمینی خراسان جنوبی
1397/10/15