عملیات اجرایی اصلاح فاز اول شبکه آبیاری دشت میناب در هرمزگان آغاز شد
1397/10/22