بیش از 42 میلیون مترمکعب پساب تصفیه‌شده به‌دریاچه ارومیه سرریز می‌شود
1397/08/14