سیزدهمین کنفرانس آمار ایران در تاريخ 2 الي 4 شهریور ۹۵در دانشگاه شهید باهنر کرمان با همکاري انجمن آمار ایران برگزار مي شود. براي اطلاعات بيشتر به وب سايت همايش به آدرس isc13.uk.ac.ir مراجعه فرماييد.